اشعاری در وصف اهل بیت - شبکه‌ما

گوش دادن به نوای دلنشین صابرخراسانی انسان رو به یک حال وهوای دیگه ای می برد.

اشعاری در وصف اهل بیت

دسته بندی ها:
توضیحات:

گوش دادن به نوای دلنشین صابرخراسانی انسان رو به یک حال وهوای دیگه ای می برد.