ایرانی هم میتونه بسازه بشرطی که تو دانشگاه ها هی نگن بخون بخون مگه خریم از عمل کار براید نه سخن - شبکه‌ما

این فایل توسط مهندس امین اسماعیلی نهیه وتدوین شده فارغ التحصیل از آموزشکده فنی قوچان ودنباله کار با مدرک کارشناسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات     www.microtaraz.blogfa.com 

ایرانی هم میتونه بسازه بشرطی که تو دانشگاه ها هی نگن بخون بخون مگه خریم از عمل کار براید نه سخن

دسته بندی ها:
توضیحات:

این فایل توسط مهندس امین اسماعیلی نهیه وتدوین شده فارغ التحصیل از آموزشکده فنی قوچان ودنباله کار با مدرک کارشناسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات     www.microtaraz.blogfa.com