عوض شدن جایگاه سگ و پرنده - شبکه‌ما

در این کلیپ پرنده ای وجود دارد در جایگاه سگ قرار گرفته و این جایگاه چقدر بهش میاد و......

عوض شدن جایگاه سگ و پرنده

دسته بندی ها:
توضیحات:
در این کلیپ پرنده ای وجود دارد در جایگاه سگ قرار گرفته و این جایگاه چقدر بهش میاد و...... حتما در اولین بازدید این کلیپ را تماشا کنید