من روحانی هستم - شبکه‌ما

قسمت هایی از صحبت های روحانی و احمدی نژاد و تعدادی از این آخوندا که به صورت یک مستند درآمده و 5 دقیقه ای از...

من روحانی هستم

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمت هایی از صحبت های روحانی و احمدی نژاد و تعدادی از این آخوندا که به صورت یک مستند درآمده و 5 دقیقه ای از آن پخش شده است. احمدی نژاد می گوید تحریم ها اصلا در ایران احساس نشد و اگر یک خارجی به ایران بیاید و درباره ی تحریم صحبت کند مردم می گویند تحریم چی هست اصلاً ؟! دیگه قضاوت با بیننده.