محبت کردن پلنگ به بچه میمون - شبکه‌ما

ابتدای ویدیو در مورد حیات وحش است ولی یک صحنه جالب در اواسط ویدیو وجود دارد.

محبت کردن پلنگ به بچه میمون

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدای ویدیو در مورد حیات وحش است ولی یک صحنه جالب در اواسط ویدیو وجود دارد.یک پلنگ پس از شکار مادر بچه میمون به بچه هایش محبت می کند و آنان را از خطر نجات میدهد!