الودگی اسمان ایران - شبکه‌ما

آلودگی هوای شهر های ایران که موجب بیماری های Cardiovascular و بیماری های روانی می شود و وضعیت کیفیت زندگی در ایران به حدی پایین...

الودگی اسمان ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

آلودگی هوای شهر های ایران که موجب بیماری های Cardiovascular و بیماری های روانی می شود و وضعیت کیفیت زندگی در ایران به حدی پایین است که از 111 کشور مورد مطالعه، ایران رتبه 88 را به خود اختصاص می دهد همینطور در منطقه ی خاورمیانه ایران از 19 کشور رتبه ی 15 را می گیرد.