تبعیض نژادی در امریکا - شبکه‌ما

بر اساس آمارهای منتشر شده، در این کشور به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاه پوست به دست پلیس کشته می‌شود.

تبعیض نژادی در امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

بر اساس آمارهای منتشر شده، در این کشور به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاه پوست به دست پلیس کشته می‌شود.