کلیپ جراحی مغز - شبکه‌ما

این فیلم حاوی صحنه هایی از جراحی مغز است که ممکن برای همه مناسب نباشد. لطفا اگر طاقت ندارید نگاه نکنید.

کلیپ جراحی مغز

دسته بندی ها:
توضیحات:

این فیلم حاوی صحنه هایی از جراحی مغز است که ممکن برای همه مناسب نباشد. لطفا اگر طاقت ندارید نگاه نکنید.