ماشین های پرنده در آینده - شبکه‌ما

ماشین پرنده در آینده مشکل ترافیک را حل خواهد کرد.

ماشین های پرنده در آینده

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماشین پرنده در آینده مشکل ترافیک را حل خواهد کرد. گزارش یورونیوز درباره یک ماشین پرنده که در آینده معضل ترافیک شهرهای بزرگ را حل خواهد کرد.