اگر شما هم تنها هستید - شبکه‌ما

این ویدیوی تکان دهنده از گروه فناوری بروزرسانی را از دست ندهید.

اگر شما هم تنها هستید

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیوی تکان دهنده از گروه فناوری بروزرسانی را از دست ندهید. آیا شما هم ساعات زیادی را به استفاده از تلفن هوشمند و رایانه خود صرف میکنید؟ در زندگی خود تجدید نظر کنید...