دستیابی به اهداف - دارن هاردی - شبکه‌ما

دستیابی به اهداف - دارن هاردی فرآیند تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آنها ما به خاطر طبیعتمان موجودات هدف داری هستیم.

دستیابی به اهداف - دارن هاردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

دستیابی به اهداف - دارن هاردی
فرآیند تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آنها
ما به خاطر طبیعتمان موجودات هدف داری هستیم. مغز ما دائما درحال تلاش برای هماهنگ کردن دنیای بیرون با آن چیزی است که در درونمان می بینیم و دنبالش هستیم می باشد.
زمانی که برای خودتان هدف تعیین می کنید به مغزتان چیزی می دهید که بتواند روی آن تمرکز کند و مانند این است که  به ذهنتان چشم هایی تازه می دهید تا تمام مردم و موقعیت ها و صحبت ها و منابع و ایده ها و خلاقیتی را ببینید که در جهت هدفتان می باشد. پس دنیای برونی تان  با چیزی که درونتان هست  هماهنگ می شود.
اهداف به شما جهت و بینش می دهند و با داشتن اهداف مشخص و مکتوب  پیش چشم تان، کائنات به شما چیزی می دهد که به دنبالش هستد.
 
تولید و انتشار توسط شادن پژواک با همکاری نگاه نوین
بهره وری دیوانه وار (1) - فشرده‌سازی موفقیت - دارن هاردی
بهره وری دیوانه وار (2) - چگونه وقت بسازیم - دارن هاردی
بهره وری دیوانه وار (3) -بهره وری تان را به بازی تبدیل کنید - دارن هاردی
کتاب صوتی دیوانگان ثروت ساز - دارن هاردی
کتاب صوتی اثر مرکب - دارن هاردی
سمینار تصویری پایانی بزرگ - دارن هاردی
سمینار تصویری باورهایی برای یک زندگی موفق - دارن هاردی
سمینار تصویری پیغامی  سری  برای موفقیت - دارن هاردی
سمینار تصویری اتصال فروش - دارن هاردی 
سمینار تصویری سمینار اثر مرکب - دارن هاردی
سمینار تصویری رهبری در قرن 21 - دارن هاردی
سمینار تصویری 100 سال خردمندی - دارن هاردی