غذاها رو به اشتراک بگذارید - شبکه‌ما

هر ساله بیش از نیاز جمعیت کل دنیا غذا تولید می شود ؛ با این حال سالی ۳.

غذاها رو به اشتراک بگذارید

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر ساله بیش از نیاز جمعیت کل دنیا غذا تولید می شود ؛ با این حال سالی ۳.۵ میلیون کودک در دنیا از نبود غذا می میرند. ما باید از آن ها یاد بگیریم که غذاها را با هم به اشتراک بگذاریم.