شناخت مخاطب و تاثیر آن در کسب و کارها - شبکه‌ما

باید بسته به سبک و رفتار مخاطبمان پیش برویم ولی چگونه ما مخاطبان خود را می شناسیم ؟ این فایل را با دقت مشاهده کنید...

شناخت مخاطب و تاثیر آن در کسب و کارها

دسته بندی ها:
توضیحات:

باید بسته به سبک و رفتار مخاطبمان پیش برویم ولی چگونه ما مخاطبان خود را می شناسیم ؟ این فایل را با دقت مشاهده کنید .

برگرفته از دوره آچار فرانسه اینترنت مارکتینگ

دوره کامل آچار فرانسه اینترنت مارکتینگ: www.modiriran.ir/a4

021-44841991  تلفن تماس