گوریل نجار - شبکه‌ما

یوید آتنبورو به بورنئو سفر می‌کند تا اورانگوتان‌های خاص آنجا را از نزدیک ببیند.

گوریل نجار

دسته بندی ها:
توضیحات:

یوید آتنبورو به بورنئو سفر می‌کند تا اورانگوتان‌های خاص آنجا را از نزدیک ببیند. این اورانگوتان‌ها مدت‌ها در اسارت انسان‌ها به سر برده‌اند و حالا برخی از کارهای انسان را به خوبی انجام می‌دهند.