محافظت مار کبری از نوزاد - شبکه‌ما

در این فیلم که از سوی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر شده است، مارهای سمی کبرا از یک نوزاد در حال خواب حمایت می‌کنند.

محافظت مار کبری از نوزاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این فیلم که از سوی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر شده است، مارهای سمی کبرا از یک نوزاد در حال خواب حمایت می‌کنند.