اسلوموشن دیدنی : Explosive Oil Fire at 2500fps - The Slow Mo Guys - شبکه‌ما

اسلوموشن دیدنی : Explosive Oil Fire at 2500fps - The Slow Mo Guys  [xmHV6G5IPWbGPTMTvI8UUeSFOStGs5B4fpOgMSyR] اسلوموشن (به انگلیسی: SLOW MOTION یا SLOWMO)، حرکت آهسته یا کُندنمایی به افکتی گفته می‌شود که در...

اسلوموشن دیدنی : Explosive Oil Fire at 2500fps - The Slow Mo Guys

توضیحات:

اسلوموشن دیدنی : Explosive Oil Fire at 2500fps - The Slow Mo Guys 

xmHV6G5IPWbGPTMTvI8UUeSFOStGs5B4fpOgMSyR

اسلوموشن (به انگلیسی: Slow motion یا slowmo)، حرکت آهسته یا کُندنمایی به افکتی گفته می‌شود که در فیلمسازی زمان کندتر می‌شود و حرکت‌ها آهسته‌تر می‌گردند. این روش نمایش را آگوست موسکر اهل اتریش اختراع کرد.

در این روش فیلمبرداری فیلم با سرعت معمولی فیلمبرداری می‌گردد و در زمان نمایش یرعت پخس آن را کاهش می دهند. بعضی از دوربین‌های فیلمبرداری قابلیت فیلمبرداری با تعداد فریم بیشتر از ۳۰ فریم در ثانیه را دارند که باعث می‌شود در زمانی که فیلم با سرعت آهسته نمایش داده می‌شود کیفیت آن افت نکند.

qfcf_787.gif

آگوست موسگر ( August Musger؛ زاده ۱۰ فوریه ۱۸۶۸ درگذشته ۳۰ اکتبر ۱۹۲۹) یک فیزیک‌دان اهل اتریش بود.


Slow motion (commonly abbreviated as slo-mo or slow-mo) is an effect in film-making whereby time appears to be slowed down. It was invented by the Austrian priest August Musger in the early 20th century.