50 سال با قران - شبکه‌ما

بدون تردید مرحوم شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمت الله علیه از پدیده های ارزشمند علم قرائت قران کریم در قرن حاضر بودند که قلوب انسانها...

50 سال با قران

دسته بندی ها:
توضیحات:

بدون تردید مرحوم شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمت الله علیه از پدیده های ارزشمند علم قرائت قران کریم در قرن حاضر بودند که قلوب انسانها با قرائت ایشان ارام می گیرد رسول خدا(ص) فرموده است خیرکم من تعلم القران و علمه که شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه قران انچنان فراگرفت که در شرق و غرب عالم قرائت نمود و اکنون نیز نوارهای قرائتشان برای دلدادگان قران کریم درس است خواهشمندم این قرائت زیبا که مقطعی از سوره مبارکه حجرات با صدای شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه است ببینید و بشنوید