نبرد غول ها در اب - شبکه‌ما

در این فیلم حیات وحش بیننده شاهد نبرد دو اسب آبی نر در فصل جفت گیری بر سر قلمرو خواهد بود.

نبرد غول ها در اب

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این فیلم حیات وحش بیننده شاهد نبرد دو اسب آبی نر در فصل جفت گیری بر سر قلمرو خواهد بود. بالغ در دلتای اوکاوانگو در صحرای کالاهاری تا پای مرگ با یکدیگر می‌جنگند. دندان های عاج مهیب آنها سلاحی مرگبار است که علیه یکدیگر از آنها استفاده می کنند.
نبرد ممکن است ساعت ها به طول انجامد. جنگ آنها خشونت بار است. گاز وحشیانه ای یکی از آنها از سر دیگری می گیرد می تواند تعیین کننده بوده و به جنگ خاتمه دهد.