آموزش بوت کردن فلش دیسک برای نصب ویندوز۷ - شبکه‌ما

فلش دیسک را به پورت یو اس بی کامپیوتر متصل نمایید.دقت نمایید حجم فلش دیسک نباید کمتر از4گیگ باشید.فلش دیسک نباید کمتر از4گیگ باشد.

آموزش بوت کردن فلش دیسک برای نصب ویندوز۷

دسته بندی ها:
توضیحات:

فلش دیسک را به پورت یو اس بی کامپیوتر متصل نمایید.دقت نمایید حجم فلش دیسک نباید کمتر از4گیگ باشید.فلش دیسک نباید کمتر از4گیگ باشد.در منوی جسنجوی استارت ویندوز عبارتcmdرا تایپ وکلیدinter را بزنید تا کادر مشکی رنگ ظاهر شود.در این کادر فرمانdiskpart را تایپ نمایید وکلید اینتر را بزنید.برای انتخاب ویافتن نام فلش دیسک مورد نظر فرمان list diskرا تایپ واینتر بزنید.البته از رو ی اندازه حجم فلش دیسک هم میتوان آنرا شناسایی کرد.در اینجا disk0همانطور که از حجمش پیداست دیسک سخت کامپیوتر است وdisk1فلش دیسک مورد نظر می باشد.فلش دیسک ممکن است برای هر کامپیوتری متفاوت باشد.از روی اندازه هم میتوان تشخیص داد.حال برای انتخاب فلش دیسک فرمانselectرا تایپ ودر ادامه آن نام فلش دیسک مورد نظر را تایپ واینتر میکنیم.فرمانchean را تایپ واینتر نمایید تا دیسک به حالت خام تبدیل شود.در این ویدوئو آموزش تصویری این آموزشی رو میتونید ببینید.