تبلیغ جالب سامسونگ - شبکه‌ما

اهه نکن دیوونه اگه نمی خوایش بده من والا می خوام چه کاریه اخه والا سنگم باشه اینطور که تو می زنی خورد می شه...

تبلیغ جالب سامسونگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

اهه نکن دیوونه اگه نمی خوایش بده من والا می خوام چه کاریه اخه والا سنگم باشه اینطور که تو می زنی خورد می شه شیشه که ... .