زن روانی و زدن چاقو به رهگذرهای خیابان - شبکه‌ما

پلیس نئوارلئان در پی زنی است که دو مرد رهگذر را با چاقو زخمی کرده است .

زن روانی و زدن چاقو به رهگذرهای خیابان

دسته بندی ها:
توضیحات:

پلیس نئوارلئان در پی زنی است که دو مرد رهگذر را با چاقو زخمی کرده است . تصویر این زن توسط دوربین های مداربسته ثبت شده است و در ویدیو نشان میدهد که این زن شی تیزی به همراه دارد و خونسردانه به هنگام گذشتن از کنار بعضی از مردان , آنها را با آن مجروح کرده و خیلی عادی به راه خود ادامه میدهد.