آموزش تعمیرات اتومبیل قسمت نهم - شبکه‌ما

با قسمت نهم از سری آموزش های تعمیرات اتومبیل در خدمت شما بینندگان شبکه ما هستیم.

آموزش تعمیرات اتومبیل قسمت نهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

با قسمت نهم از سری آموزش های تعمیرات اتومبیل در خدمت شما بینندگان شبکه ما هستیم.در این قسمت که ادامه قسمت قبل بستن موتور به روش صحیح است با شما هستیم و نحوه جا زدن صحیح پیستون را در سیلندر نمایش می دهد و در زمان بستن باید به شکل قرار گیری پیستون توجه شود و قسمت f آن باید به سمت جلو باشد و علاوه بر آن پیستون باید اندازه سیلندر باشد تا در آن قرار گیرد و سپس با هیلر پیستون را در سیلندر قرار می دهند.سپس به توضیح انواع رینگ و مشخصات آن پرداخته میشود.شما را به دیدن ادامه توضیحات در فیلم دعوت می کنم