ساخت ربات های چهارپا - شبکه‌ما

روبات چهار پایی که در اثر ضربه می تواند تعادل خود را حذف کند

ساخت ربات های چهارپا

دسته بندی ها:
توضیحات:

روبات چهار پایی که در اثر ضربه می تواند تعادل خود را حذف کند