نقاشی با ابهای رنگی - شبکه‌ما

برای ساخت این اثر هنری 66000 لیوان، 15000 لیتر آب باران رنگی، 1 کیلوگرم رنگ های گیاهی، بیش از 100 داوطلب و 62 ساعت کار...

نقاشی با ابهای رنگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای ساخت این اثر هنری 66000 لیوان، 15000 لیتر آب باران رنگی، 1 کیلوگرم رنگ های گیاهی، بیش از 100 داوطلب و 62 ساعت کار برده است.