دروغ دادن اشکار نتانیاهو - شبکه‌ما

مدارکی دال بر دروغ گویی آگاهانه ی اسرائیل درباره ساخت بمب اتم در موساد بدست آمده که نشان میدهد سیاست مدران اسرائیل برخلاف آنکه میدانستند...

دروغ دادن اشکار نتانیاهو

دسته بندی ها:
توضیحات:

مدارکی دال بر دروغ گویی آگاهانه ی اسرائیل درباره ساخت بمب اتم در موساد بدست آمده که نشان میدهد سیاست مدران اسرائیل برخلاف آنکه میدانستند ایران تا دستیابی به بمب اتم فاصله زیادی دارد اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده اند.