پادشاه جدید عربستان - شبکه‌ما

شاهزاده سلمان به جانشینی ملک عبدالله انتخاب شده است.

پادشاه جدید عربستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاهزاده سلمان به جانشینی ملک عبدالله انتخاب شده است.