نشست ظریف با امریکا - شبکه‌ما

حاشیه های دیدار ظریف و جان کری در مونیخ و صحبت های رهبر ایران : ما مخالف توافق بد هستیم

نشست ظریف با امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

حاشیه های دیدار ظریف و جان کری در مونیخ و صحبت های رهبر ایران : ما مخالف توافق بد هستیم