تصادف هواپیما با ماشین - شبکه‌ما

در یکی از اتوبان های تایلند یک هواپیما که در حال سقوط بود با یک خودرو که در حال عبور از اتوبان بود برخورد کرد...

تصادف هواپیما با ماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یکی از اتوبان های تایلند یک هواپیما که در حال سقوط بود با یک خودرو که در حال عبور از اتوبان بود برخورد کرد و به رودخانه افتاد.