داریوش ارجمند در صدا و سیما - شبکه‌ما

در این برنامه تلویزیونی داریوش ارجمند اقدام ضایع کردن مجریان شبکه 3 در تبلیغ از برنج آوازه می کند.

داریوش ارجمند در صدا و سیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این برنامه تلویزیونی داریوش ارجمند اقدام ضایع کردن مجریان شبکه 3 در تبلیغ از برنج آوازه می کند.