مصاحبه با حامد زمانی - شبکه‌ما

در این ویدیو حامد زمانی از هدف ساخت موزیک ویدیوی لبیک می گوید.

مصاحبه با حامد زمانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو حامد زمانی از هدف ساخت موزیک ویدیوی لبیک می گوید.