شهید حسن تهرانی مقدم - شبکه‌ما

همرزمان شهید حسن تهرانی مقدم از خاطرات پدر موشکی ایران و فداکاری های وی می گویند.

شهید حسن تهرانی مقدم

دسته بندی ها:
توضیحات:

همرزمان شهید حسن تهرانی مقدم از خاطرات پدر موشکی ایران و فداکاری های وی می گویند.