دزدیدن ماشین در چند ثانیه - شبکه‌ما

چند دزد حرفه ای در تهران در 30 ثانیه قفل چند ماشین را باز کرده و از آنها دزدی می کنند.

دزدیدن ماشین در چند ثانیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند دزد حرفه ای در تهران در 30 ثانیه قفل چند ماشین را باز کرده و از آنها دزدی می کنند.