صحبت های روحانی بعد از مناظره - شبکه‌ما

صحبت های جنجالی حسن روحانی بعد از مناظره ریاست جمهوری در سال 92. روحانی در این ویدیو از ضایع کردن سعید جلیلی می گوید.

صحبت های روحانی بعد از مناظره

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحبت های جنجالی حسن روحانی بعد از مناظره ریاست جمهوری در سال 92. روحانی در این ویدیو از ضایع کردن سعید جلیلی می گوید.خیلی جالبه حتما ببینید!!!! خخخخ