تظاهرات اعتراض آمیز - شبکه‌ما

در پی رای غیر عادلانه هیئت منصفه فرگوسن در مورد کشته شدن جوان سیاه پوست به دست پلیس هنوز هم خیابان های امریکا صحنه تظاهرات...

تظاهرات اعتراض آمیز

دسته بندی ها:
توضیحات:

در پی رای غیر عادلانه هیئت منصفه فرگوسن در مورد کشته شدن جوان سیاه پوست به دست پلیس هنوز هم خیابان های امریکا صحنه تظاهرات و در گیری با پلیس است. تظاهرکنندگان خواستار اجرای حکم عادلانه برای پلیس قاتل نوجوان سیاه پوست هستند.