سقوط هلیکوپتر - شبکه‌ما

به دلیل برخورد پره های هلیکوپتر موقع نسب یه وسیله روی پل، منجر به سقوط میشه.

سقوط هلیکوپتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل برخورد پره های هلیکوپتر موقع نسب یه وسیله روی پل، منجر به سقوط میشه.