تصادف و کشته شدن چندین نفر - شبکه‌ما

تصادف چند خودرو منجر به کشته شدن کلیه سرنشینان از جمله کودکان شد.

تصادف و کشته شدن چندین نفر

دسته بندی ها:
توضیحات:

تصادف چند خودرو منجر به کشته شدن کلیه سرنشینان از جمله کودکان شد.