حملۀ تمساح ها به مرغ - شبکه‌ما

یه نفر مرغ زنده ای رو کنار تمساح ها میندازه و پس از لحظاتی بهش حمله می کنند.

حملۀ تمساح ها به مرغ

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه نفر مرغ زنده ای رو کنار تمساح ها میندازه و پس از لحظاتی بهش حمله می کنند.

برچسب ها: