حملۀ گاو به گاوباز - شبکه‌ما

گاوی که قصد حمله به گاوباز را داشت با کمک سایر گاوباز ها مانع از ضرب و جرح بیشتر شدند.

حملۀ گاو به گاوباز

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاوی که قصد حمله به گاوباز را داشت با کمک سایر گاوباز ها مانع از ضرب و جرح بیشتر شدند.

برچسب ها: