وحشیانه ترین شیوۀ شکار - شبکه‌ما

قبیله ای در آفریقا برای شکار به صورت دسته جمعی و به وسیله پرتاب نیزه طعمه خود را صید می کنند.

وحشیانه ترین شیوۀ شکار

دسته بندی ها:
توضیحات:

قبیله ای در آفریقا برای شکار به صورت دسته جمعی و به وسیله پرتاب نیزه طعمه خود را صید می کنند.

این شکارچیان حیوانات عظیم الجثه مانند: گوزن، فیل، اسب آبی و بوفالو را به عنوان اهداف اصلی شکار می کنند.

برچسب ها: