انفجار ماکت ناو امریکا - شبکه‌ما

در این مرحله از رزمایش، یگان موشکی سپاه، ۴ فروند موشک کروز ساحل به دریای نصر را به سوی یک ماکت ناوهواپیمابر آمریکایی در تنگه...

انفجار ماکت ناو امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این مرحله از رزمایش، یگان موشکی سپاه، ۴ فروند موشک کروز ساحل به دریای نصر را به سوی یک ماکت ناوهواپیمابر آمریکایی در تنگه هرمز با موفقیت هدف قرار دادند.ماکت ناو هواپیمابری که در منطقه عمومی رزمایش به عنوان هدف قرار داده شده است، ماکت ناوهواپیمابر نیمیتز آمریکاست. نیمیتز یک ناوهواپیمابر با ۳۳۳ متر طول است و این ماکت نیز با همین طول ساخته شده است.