بررسی تلویزیون های 4kسونی - شبکه‌ما

کمپانی‮ ‬سونی‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬ارائه‮ ‬موفق‮ ‬تلویزیون‮ ‬های‮ ‬84اینچی‮ ‬4کای‮ ‬ال‮ ‬ای‮ ‬دی‮ ‬در‮ ‬سال‮ ‬2012‮ ‬نمونه‮ ‬های‮ ‬65اینچی‮ ‬و‮ ‬55اینچی‮ ‬این‮ ‬تلویزیون‮ ‬ها‮ ‬را‮...

بررسی تلویزیون های 4kسونی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کمپانی‮ ‬سونی‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬ارائه‮ ‬موفق‮ ‬تلویزیون‮ ‬های‮ ‬84اینچی‮ ‬4کای‮ ‬ال‮ ‬ای‮ ‬دی‮ ‬در‮ ‬سال‮ ‬2012‮ ‬نمونه‮ ‬های‮ ‬65اینچی‮ ‬و‮ ‬55اینچی‮ ‬این‮ ‬تلویزیون‮ ‬ها‮ ‬را‮ ‬نیز‮ ‬درادامه‮ ‬خط‮ ‬تولید‮ ‬ک‮ ‬ای‮ ‬9004ای‮ ‬و‮ ‬به‮ ‬منظور‮ ‬گسترش‮ ‬دامنه‮ ‬مصرف‮ ‬کنندگان‮ ‬این‮ ‬محصولات‮ ‬وارد‮ ‬بازار‮ ‬کرد‮ ‬این‮ ‬مدل‮ ‬های‮ ‬کوچک‮ ‬درست‮ ‬دارای‮ ‬کیفیت‮ ‬مشابه‮ ‬84‮ ‬اینچی‮ ‬هستند‮ ‬که‮ ‬به‮ ‬اصطلاح‮ ‬به‮ ‬انها‮ ‬4کای‮ ‬گفته‮ ‬میشود‮ ‬چراکه‮ ‬کیفیت‮ ‬نمایشگر‮ ‬انها‮ ‬تقریبا‮ ‬4برابر‮ ‬تلویزیون‮ ‬های‮ ‬فول‮ ‬اچ‮ ‬دی‮ ‬میباشد‮ ‬علاوه‮ ‬براین‮ ‬هردو‮ ‬مدل‮ ‬جدید‮ ‬دارای‮ ‬طراحی‮ ‬سنس‮ ‬اف‮ ‬کوارس‮ ‬نیزهستند‮ ‬که‮ ‬انتظار‮ ‬میرود‮ ‬نهایت‮ ‬لذت‮ ‬استفاده‮ ‬از‮ ‬سینمای‮ ‬خانگی‮ ‬را‮ ‬برای‮ ‬کاربرانشان‮ ‬به‮ ‬همراه‮ ‬داشته‮ ‬باشند‮ ....