انفجار ترقه بصورت عمودی - شبکه‌ما

ترقه کبریتی به حالت عمودی

انفجار ترقه بصورت عمودی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ترقه کبریتی به حالت عمودی