اصابت سر به شیشۀ قطار - شبکه‌ما

برخورد سر یکی از مسافران به شیشۀ قطار در صف ایستگاه مترو

اصابت سر به شیشۀ قطار

دسته بندی ها:
توضیحات:

برخورد سر یکی از مسافران به شیشۀ قطار در صف ایستگاه مترو