محصولات خمیردندان gum - شبکه‌ما

مرحله اول GUM: مسواک زدن ۵۰% برداشت پلاک میکروبی مرحله دوم GUM: نخ دندان کشیدن ۲۰% برداشت پلاک میکروبی مرحله سوم GUM: خمیر دندان، دهانشویه،...

محصولات خمیردندان gum

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرحله اول GUM: مسواک زدن ۵۰% برداشت پلاک میکروبی مرحله دوم GUM: نخ دندان کشیدن ۲۰% برداشت پلاک میکروبی مرحله سوم GUM: خمیر دندان، دهانشویه، بین دندانی، زبان پاک کن، ماساژور لثه و ... ۰ برداشت پلاک میکروبی