رقص پای زیبا در مسابقه - شبکه‌ما

دختران جوان، به صورت کاملاً هماهنگ و بدون کوچک ترین اشتباه و خطایی، رقص پای زیبایی را به نمایش می گذارند.