ورزش پنجگانه : 2015 UIPM Senior World Championships - Men's Individual Combined ... - شبکه‌ما

ورزش پنجگانه : 2015 UIPM Senior World Championships - Men's Individual Combined ...

ورزش پنجگانه : 2015 UIPM Senior World Championships - Men's Individual Combined ...

توضیحات:

ورزش پنجگانه : 2015 UIPM Senior World Championships - Men's Individual Combined ...
 

ورزش های پنجگانه

ورزش های پنجگانه

پنج‌گانه مدرن به یک پیکار ورزشی گفته می‌شود که در آن پنج مرحله از پنج رشتهٔ ورزشی انجام می‌گردد. این پنج مرحله عبارت‌اند از شمشیربازی اِپِه، تیراندازی با تپانچه، شنای آزادِ ۲۰۰ متر، پرش با اسب و دو صحرانوردی ۳ کیلومتر. این رشته را پیر دو کوبرتن بنیان‌گذار المپیک ابداع کرد و در تمام دوره‌های المپیک برگزار شده‌است.

در المپیک باستانی یونان نیز پنج‌گانه‌ای انجام می‌شد که به آن پنج‌گانهٔ باستان هم می‌گویند.

ورزش های پنجگانه

The Union Internationale de Pentathlon Moderne (English: International Modern Pentathlon Union), commonly known by the acronym UIPM, is the international governing body of modern pentathlon. Its headquarters are in Monte-Carlo, Monaco. Modern pentathlon was introduced at the 5th Olympiad in Stockholm (SWE) in 1912, comprising the contemporary sports of pistol shooting, fencing, swimming, horse riding and running, which embraced the spirit of its ancient counterpart


  • حميد
    حميد |

    عالي