اسکیت بازی رو آتش - شبکه‌ما

شخصی که قصد اسکیت بازی از رو آتش داشت به دلیل شعله ور شدن قسمتی از شلوار و پاهایش سوخت.

اسکیت بازی رو آتش

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی که قصد اسکیت بازی از رو آتش داشت به دلیل شعله ور شدن قسمتی از شلوار و پاهایش سوخت.