تریلر جنگ ستارگان Star Wars: The Last Jedi 2017 - شبکه‌ما

اولین تریلر رسمی جنگ ستارگان 2017 پس از اتفاقات فیلم «جنگ ستارگان:نیرو برمی خیزد2015» «ری» به همراه «لوک اسکای واکر» و دوستانش «فین» و «پو» به...

تریلر جنگ ستارگان Star Wars: The Last Jedi 2017

توضیحات:

اولین تریلر رسمی جنگ ستارگان 2017

پس از اتفاقات فیلم «جنگ ستارگان:نیرو برمی خیزد2015» «ری» به همراه «لوک اسکای واکر» و دوستانش «فین» و «پو» به سفر حماسی خود ادامه می دهند تا بتوانند نیرو های مقاومت را تقویت کنند و مانع از نابود شدن آنان توسط نیروهای دشمن شوند.به این ترتیب جدای ها با تمام وجودشان برمی خیزند و علیه نیروهای امپراطوری قرار می گیرند.یا مرگ یا پیروزی...