خوش رنگ باشیم یا خوش قلب؟ - شبکه‌ما

خوش رنگ باشیم یا خوش قلب؟ تبعیض به معنی برخورد نابرابر است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار...

خوش رنگ باشیم یا خوش قلب؟

توضیحات:

خوش رنگ باشیم یا خوش قلب؟

تبعیض به معنی برخورد نابرابر است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار دارد، برخورد بدتری انجام گیرد. دلیل و اساس تبعیض می تواند مثلاً پیشینه قومی و نژادی، ملیت یا مذهب باشد.

تبعیض به شکل ایجاد فضای تهدید آمیز، خصومت بار، تحقیر آمیز یا خوار کننده نیز خود را نشان می دهد. دستور دادن به شخص دیگر و راهنمایی کردن او برای انجام تبعیض نیز تبعیض محسوب می گردد.

تبعیض مثلاً این است که به خاطر پیشینه قومی و نژادیتان به شما خدمات تعلق نگیرد، و یا در مصاحبه استخدامی از شما انتظار رود که دارای توانایی و مهارت کامل زبان فنلاندی باشید، با این که در کار مربوطه نیازی به چنین چیزی نباشد.

این موضوع که با انسان ها برخورد متفاوت گردد، همیشه تبعیض محسوب نمی شود. در صورتی که دلیل و اساس قابل قبولی وجود داشته باشد، می توان با انسان ها برخورد متفاوت داشت.