مسابقه ي موتورسيکلت و چوي 57 - شبکه‌ما

کليپي جالب از مسابقه ي چوي 57، يک ماشين قديمي که در سالهاي 1956 تا 1957 توليد ميشده با يک موتورسيکلت حرفه اي

مسابقه ي موتورسيکلت و چوي 57

توضیحات:

کليپي جالب از مسابقه ي چوي 57، يک ماشين قديمي که در سالهاي 1956 تا 1957 توليد ميشده با يک موتورسيکلت حرفه اي